Dvořákova, příspěvková organizace


   Aktuality ze života školy

Školní rok 2015 - 2016


Rozpis žáků VO dle rozvrhu na šk. rok 2016/2017 ke stažení zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímání žáků ke studiu v ZUŠ Nejdek pro šk. rok 2016/2017.Přijímací řízení do ZUŠ Nejdek bude probíhat v termínech:

Hudební obor 14.6. a 16.6.2016 od 15:00 do 17:00 hod.
Výtvarný obor 16.6. a 17.6.2016 od 16:00 do 17:00 hod.

případně lze po telefonické domluvě dohodnout jiný termín.

Přihlášku ke studiu je možno podat elektronicky po kliknutí na odkaz v levém menu dole, stáhnout zde nebo vyzvednout v budově ZUŠ. Přihlášky, podávané v papírové podobě, je nutno vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem doručit do ZUŠ Nejdek před termínem přijímacích zkoušek.

Zájemci o studium (od šesti let) se ve výše uvedených termínech dostaví do budovy ZUŠ Nejdek a přihlásí se u ředitele školy Miloše Baumgärtla, případně u některého z pedagogických pracovníků. Každý uchazeč o přijetí absolvuje jednoduché talentové zkoušky.

Požadavky u talentových zkoušek

Hudební obor:

 • Zazpívat jednoduchou písničku
 • Zopakovat (zazpívat) předehraný melodický motiv
 • Zopakovat tleskáním jednoduchý rytmický útvar

Výtvarný obor:

 • Namalovat obrázek dle zadaného tématu
 • Přinést vlastní výtvarnou práci

Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor/předmět.

Upozornění ke studiu výtvarného oboru pro žáky, nastupující do 1. a 2. tříd ZŠ:

Ve výtvarném oboru se vyjímečně od září 2016 uvolní více míst, protože končí ročník, který odchází na střední školy. Takže zatím co v minulých letech jsme museli pro velký zájem děti, hlásící se do výtvarného oboru ZUŠ odmítat, v příštím školním roce by to neměl být problém. Využijte této vyjímečné příležitosti.

Bližší informace je možno získat na tel. čísle 724 264 450.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soutěž pěveckých sborů základních uměleckých škol.
6.4.2016

V pátek 18. března 2016 se žáci pěveckého oddělení ZUŠ v Nejdku zúčastnili prvního ročníku soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu. V Karlových Varech v krajském kole získal dětský pěvecký sbor PINOCCHIO 1. místo, nebo-li zlaté pásmo. Svým výkonem - zejména intonační čistotou a interpretací skladeb vzbudily děti velký zájem publika a poroty Z mého pohledu, pohledu sbormistra, jsem byla s jejich výkonem velmi spokojena a chtěla bych touto cestou všem dětem moc poděkovat. Soutěže se zúčastnili - Natálie Frantová, Jana Kolešová, Daniel Joudal, Anežka Plasová, Kristýna Sekotová, Terezie Šimonková, Tereza Meruňková, Viktorie Meruňková, Barbora Šimonková, Kamila Vargová, Filip Roth, Lenka Rakytová, Nikola Macháčková a Natálie Semanová.

Děkuji také paní učitelce Jarmile Janků za grafický návrh triček PINOCCHIO a panu učiteli Jindřichu Volfovi za klavírní doprovod sboru.

Na tomto odkazu je možno celé soutěžní vystoupení sboru shlédnout nebo stáhnout.

Jiřina Ronešová, učitelka ZUŠ Nejdek


Soutěž a výstava k výročí 700 let od narození Karla IV. 5.4.2016

Zástupci města Karlovy Vary ve spolupráci s městskou knihovnou v Karlových Varech ocenili a vystavili výtvarné práce na téma Můj Karel IV.
Soutěž i výstava byla uspořádána k příležitosti 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jednoho z nejvýznamnějších panovníků v historii naší vlasti.
Žáci výtvarného oboru se soutěže zúčastnili a získali za své kresby 2. místo. Přetože odevzdali práce jako jednotlivci, byl oceněn celý soubor.
Náměstek primátora města Karlovy Vary a historik města Jiří Klsák řekl, že bylo těžké vybrat tři nejlepší práce, proto se rozhodli dát
cenu všem 11 kresbám.
Oceněni byli Adéla koubová, Eliška Stejskalová, Denisa Straková, Aneta Svitáková, Marie Horáková, Tereza Sekotová, Kateřina Lajtárová,
Barbora Michalcová, Filip Kracík, David Šimek, Adam Eschka.
Po vyhlášení výsledků soutěže si žáci prohlédli i výstavu v Galerii Duhová paleta, kde byly vystaveny práce žáků ZUŠ z Karlovarska, viz
foto.

Přístupový systém do budovy ZUŠ Nejdek - sdělení pro žáky ZUŠ a jejich rodiče
17.06.2016

počínaje dnem 17.3.2016 byl zprovozněn přístup do budovy ZUŠ Nejdek pro žáky školy s využitím čipů. Přístupový systém je kompatibilní s čipy, používanými žáky obou nejdeckých základních škol ve školních jídelnách. Po zaregistrování v systému ZUŠ budou mít žáci zajištěn vstup do budovy školy přiložením čipu ke čtečce čipů pod zvonkovým tablem. Žákům, navštěvujícím jiné než nejdecké školy bude čip zapůjčen oproti vratné záloze 50 Kč, která bude vrácena v případě ukončení studia na ZUŠ a vrácení čipu.


Magdalena Kožená zakládá nadační fond na podporu ZUŠ 18.02.2016

 „Je třeba si české ZUŠ hýčkat,“ říká Magdalena Kožená a zakládá pro ně nadační fond.

Světoznámá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice. Založila nadační fond, který v rámci cílených aktivit napomůže zviditelnění tohoto unikátního systému uměleckého vzdělávání, dalšímu růstu uměleckých talentů a podpoří ZUŠ v jejich nadstavbových aktivitách. Poslání a plány fondu budou slavnostně představeny na donátorském galavečeru v Rudolfinu 26. února 2016. „Magdalena je nejen vynikající umělkyní, ale především vnímavou osobností. Její nadační projekt velmi přesně cílí do oblasti vzdělávání, která si zaslouží plnou pozornost celé společnosti,“ oceňuje nadační ideu slavné pěvkyně generální ředitel České filharmonie David Mareček, který se stal spolupatronem projektu.

Číst celý článek v pdf.


Karlovarský skřivánek 2016
16.02.2016

Ve dnech 8. a 9. února proběhlo v Karlových Varech krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2016. Této soutěže se pravidelně účastní také žákyně pěveckého oddělení ZUŠ Nejdek. Z nich se, v tradičně těžké konkurenci, nakonec prosadila žákyně 6. ročníku Adriana Hlávková ze třídy paní učitelky Jany Uhlíkové, která obsadila v kategorii C1(starší žákyně) 3. místo s postupem do celostátního kola. Blahopřejeme!


Krátká reflexe, jak se v I. pololetí dařilo výtvarníkům ZUŠ
03.02.2016

Prvních pět měsíců školního roku uběhlo velkou rychlostí. V září a říjnu žáci sklízeli odměny za práci, kterou dokončili před prázdninami. Za výtvarné práce na téma „práce v lese“ byli v krajské knihovně odměněni a oceněni: Kristýnka Sekotová, Tomáš Bršťák, Adam Eschka a Filip Kracík.
Za výtvarné ztvárnění krátkého filmu o životě výtvarníka Joana Miró byli na celostátní přehlídce mladé tvorby v Brně oceněni Dominik Jiruše, Jirka Macek, Radka Janků, Stáňa Wolfová, Adéla Brucknerová, Kája Svobodová, Saša Marešová a Kristýna Lajtárová.
Během října skupina žáků: Anička Kaššáková, Bára Michalcová, Adéla Hospers, Kačka Lajtárová, Anička Dellingerová, Adam Eschka, Kuba Trtík, Pavel Bršťák a Filip Kracík úspěšně dokončila gigantické plastiky z říše karlovarského hmyzu. Své výtvory prezentovali na výstavě v prostorách krajského úřadu. 
Nejúspěšnější výtvarnicí se stala Anička Kaššáková, která za plastiku vážky získala v obrovské konkurenci 3. cenu.
Během května se tyto výtvarné plastiky objeví v prostorách Křížového vrchu, v bývalé zoologické zahradě. Věříme, že nápadité zvětšeniny Nejdečané objeví.
Největším počinem malé skupinky, ve složení Stáňa Wolfová, Dominik Jiruše a Jirka Macek, bylo vytvoření projektu Nejdek útulný.  Projekt je zaměřen na vylepšení nevzhledných míst našeho města. Klade si za cíl nejdříve za pomoci občanů získat materiál, který se po zpracování použije jako základ pro výsadbu zeleně a květin, po té založení květinových zákoutí a péči o ně. V projektu je zpracován průzkum, který vypočítává, kolik lidí je ochotných přispět tříděním rostlinného bioodpadu materiálem ke kompostování, kolik materiálu by vzniklo. Z průzkumu vyplynulo, že vypočtené množství by potřebovalo místo pro ukládání a následné zpracování – kompostárnu. Rozpočet projektu je zaměřen na vybudování městské kompostárny, počítá se stroji i pracovníky a sezónními brigádníky, nákupem okrasných rostlin i příslušenstvím k údržbě nově vylepšených, kvetoucích městských zákoutí. V projektu je počítáno i s dlouhodobou udržitelností záměru a s návrhem vytvoření nové nejdecké tradice, založení dýňoviště. Pěstování dýní je nenáročné a mohlo by přispět k zábavě i chuťovému požitku z dýňových specialit.
Projekt podpořilo mnoho Nejdečanů i pan starosta Ing. Lubomír Vítek a zahradník Ing. Jindřich Košner. V Ústí nad Labem, žáci za projekt získali 3. místo. Nejvíce radostná je ale podpora ze strany města.
V následujících řádcích je hodnocení našeho města slovy žáků. Je velkou výzvou pro proměnu našeho bydliště. Pro ilustraci připojujeme ještě foto a fotomontáž, jak si žáci proměnu zákoutí představují. Součástí projektu bylo i výtvarné zpracování nevzhledných míst počítačovou grafikou.
Projekt je k nahlédnutí v infocentru města.

Slova našich dětí:
Nejdek je krušnohorské město s osmi tisíci obyvateli. Je poměrně malé, ale podle statistiky nejprůmyslovější v Karlovarském kraji.
Když chcete jet někam za kulturou nebo památkami, tak se vždy těšíte na nějaké hezké prostředí. I v našem městě máme krásná místa, kam se dá jít, na co se podívat - na starou zachovalou hradní věž na skále, nádherný kamenný evangelický kostel, katolický kostel sv. Martina, Myší hrádek, nebo si třeba projít krásně opravenou křížovou cestu. Ale už nemůžeme říci, že by se někomu líbilo naše centrum města a někdo se tam rád vracel. Je to tu studené, holé a není tu nic k vidění. Posezení na lavičce láká málokoho.
Městský zahradník se sice snaží udržovat hezký trávník před kostelem, nebo stromky na náměstí. Nedávno se mu podařilo udělat nádhernou zahrádku kousek od školy plnou rozkvetlých květin. To místo ihned ožilo, je hezké a rádi okolo něj procházíme po cestě domů.
Když se kohokoliv z mladší generace zeptáte, jestli se mu v Nejdku líbí, tak se rozhodně nesetkáte s kladnou odpovědí. Každý už se těší na vysokou a asi nikdo se sem neplánuje za čas vrátit.
Kdo by tady taky chtěl vychovávat děti, když je nemá ani kam vzít nebo jet někam s kočárkem. Nebo vzít přítele, nebo kamarádku na procházku. V jiných městech, když máte náladu na procházku venku, tak vaše kroky většinou směřují do parku, sednete si na lavičku, otevřete knihu a nic vás neruší. Okolo vás je nádherná zeleň a vy si jen užíváte klidu.
Každý chce být na své město hrdý, rád se tam vracet. U nás to jde těžko, když po návratu domů vás po výstupu z autobusu udeří do nosu vůně česárny (Nejdecká česárna vlny, kde se ovčí vlna z celého světa pere) a první váš pohled padne na rozbitý chodník a pár roztrhaných plakátů.
Není to ale jen problém Nejdku. Celkově z Karlovarského kraje odchází vzdělaní vysokoškoláci (možná je to i z nedostatku práce). Odchází nám tak vzdělaná velká skupina lidí a my se tak na kvocientu vzdělanosti propadáme níž a níž.
A jelikož máme Nejdek rádi, chtěli bychom to tu změnit, trošku naše město rozzářit a přesvědčit mládež, aby se sem za pár let ráda vracela. Přidanou hodnotou by mohly být i potěšené pohledy náhodných turistů, kteří do našeho města zavítají.
                           
Jarmila Janků, výtvarný obor ZUŠ


Informace k zabezpečení budovy ZUŠ Nejdek.

25.10.2015

Vážení rodiče, žáci, návštěvníci školy,v reakci na tragickou událost, která se stala v říjnu 2014 v budově střední školy ve Žďáru nad Sázavou, kdy psychicky narušená osoba vnikla do budovy školy a pobodala několik studentů a dalších osob (jeden student na následky útoku zemřel), vydalo následně MŠMT metodický pokyn (Minimálním standard bezpečnosti Č. j.: MSMT-1981/2015-1) k zabezpečení školních budov. Z tohoto pokynu vyplývá pro školy a školská zařízení povinnost zabezpečit budovy před vniknutím nepovolaných osob a zajistit tak bezpečnost žáků ve školách.

Z těchto důvodu bude budova ZUŠ Nejdek počínaje 1.11.2015 celodenně uzavřena a žáci, jejich doprovod i ostatní návštěvníci školy budou do budovy školy vpuštěni pouze po ohlášení se u svého učitele nebo ředitele školy.

V současné době bude k zabezpečení a přístup do budovy sloužit zařízení, které máme ve škole již nainstalované, tzn. elektronický zámek, zvonkové tablo a dveřní komunikátor, napojené na telefony jednotlivých učitelů. Do budoucna počítáme s rozšířením o kamerový systém, případně přístupový systém s využitím čipu.

Aby bylo zajištěno zabezpečení budovy a na druhou stranu nedocházelo k neustálému zvonění na učitele a tím k narušování výuky, bude tento režim vyžadovat od žáků / doprovodu dodržování těchto pravidel:

 1. K přístupu do budovy bude využíván výhradně hlavní vchod z Dvořákovy ulice.
 2. Žák / doprovod žáka (rodič, prarodič, sourozenec atp.) zazvoní na svého učitele, ohlásí se jménem (doprovod sdělí jméno a důvod návštěvy) a následně bude vpuštěn do budovy.
 3. Pokud se nedozvoní na svého učitele, zazvoní na ředitele, případně jiného učitele. Doporučujeme, jako záložní možnost, uložit žákům do mobilních telefonů kontakty na učitele (budou žákům či rodičům sděleny na vyžádání).
 4. Žáci, kteří byli již vpuštěni do budovy školy nevycházejí ven až do ukončení výuky.
 5. Žáci / doprovod žáků nesmí sami otevírat dveře návštěvníkům školy. Výjimku tvoří pouze spolužáci, které znají, a o kterých bezpečně ví, že jsou žáky ZUŠ Nejdek.
 6. V případě, že se pokusí dospělá osoba projít spolu se žákem do budovy školy, oznámí to žák neprodleně učiteli nebo řediteli školy.
 7. Žáci kolektivních předmětů (PHV, hudební nauka, výtvarný obor) se snaží sdružovat před zahájením výuky před budovou školy a zvonit na učitele a vcházet do budovy ve větších skupinách.

Cílem tohoto opatření je dosáhnout stavu, kdy budou veškeré osoby, zejména cizí návštěvníci, po celou dobu přítomnosti ve škole pod kontrolou pracovníků školy a byla tak co nejlépe zajištěna bezpečnost dětí.

 V Nejdku dne 15.10.2015,  Miloš Baumgärtl, ředitel školy


Aktualizovaný rozpis (k 18.9.2015) žáků VO podle tříd na šk. r. 2015/2016: stáhnout.

______________________________________________________________________________

Informace pro rodiče žáků ke školnímu roku 2015/2016


Hrazení úplaty za vzdělávání (dále jen příspěvku).


Vážení rodiče,

      každoročně se v průběhu školního roku potýkáme se značnými problémy, týkajícími se hrazení příspěvku. Někteří rodiče posílají příspěvky s dvou až tříměsíčním zpožděním a až po několika urgencích, jiní posílají jiné částky, než jsou předepsány, také dochází k přeplatkům, které musíme vracet atp. Za účelem minimalizace těchto problémů bude příspěvek od šk. roku 2015/16 hrazen na období půl roku (5 měsíců) nebo celý školní rok (10 měsíců). Rodiče, kteří mají v naší škole více dětí, nebo jejich dítě/děti chodí na více oborů, případně ze sociálních důvodů si mohou písemně zažádat o placení měsíční, ale pouze za předpokladu, že si zřídí v bance trvalý příkaz, abychom měli jistotu, že platby přijdou každý měsíc do předepsaného termínu. Splatnost příspěvku je vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání stanovena na 15. den období, na které je příspěvek hrazen. Jakékoliv problémy či výjimky v hrazení příspěvku je nutno řešit s ředitelem školy.

Postup pro hrazení příspěvku:

 • Na začátku školního roku vyčkejte na obdržení podkladů k úhradě příspěvku - výši příspěvku, číslo účtu školy a variabilní symbol, pod kterým budete příspěvek platit (každoročně se mění).
 • S ohledem na elektronické zpracování úhrad je nutno platit za každého žáka a každý předmět zvlášť pod jeho přiděleným variabilním symbolem, jinak nebude platba rozeznána a správně přiřazena.
 • Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 15. dne období, na které je hrazen. Pokud do 10. dne neobdržíte potřebné údaje, nebo si nejste jisti výší příspěvku, kontaktujte, prosím, učitele Vašeho dítěte, případně ředitele školy.

Přístup do elektronických třídnic.


       Software “Klasifikace” pro základní umělecké školy, který používáme od školního roku 2014/15 jako školní matriku, umožňuje všem účastníkům vzdělávacího procesu (učitelům, žákům i rodičům) nahlížení do zápisů ve třídních knihách, sledování placení příspěvku i komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Jediné, co je potřeba, abychom spolu mohli komunikovat těmito moderními prostředky je Vaše mailová adresa. Na jejím základě Vám vygenerujeme přístup do el. třídnic přes webový prohlížeč, kde můžete kontrolovat docházku, probíranou látku a prospěch svých dětí a také, zda máte uhrazen příspěvek na příslušné období. Z těchto důvodů Vám prosíme o vyplnění návratky a zaslání zpět do ZUŠ. Do třídnice Vašeho dítěte se dostanete po kliknutí na odkaz "Třídní knihy" v levém menu na našich webových stránkách a následném zadání Vaší mailové adresy a námi zaslaného hesla.
          Zároveň s úplným přechodem na elektronickou matriku a vedení třídních knih s přístupem rodičů přes internet budou od nového šk. roku zrušeny žákovské knížky a nadále budou vydávány pouze na žádost rodičů, kteří z nějakého důvodu nebudou moci přístup přes internet do elektronických třídnic využívat.

Návratku pro vyplnění kontaktních údajů, žádost o měsíční úhradu příspěvku trvalým příkazem a žádost o vydání žákovské knížky si můžete stáhnout zde.

______________________________________________________________________________Sponzor naučné stezky:

Aktualizováno
17.06.2016
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz