Dvořákova, příspěvková organizace


   Kalendář akcí školy


  Kalendář akcí na školní rok 2016/2017


Název akce datum hodina místo typ akce
Účast v soutěži „Propojený svět“ září 2016 průběžně Nejdek/K. Vary soutěž
Vystoupení na partnerské akci – odhalení pamětního kamene 22.10.2016 15:00 Nejdek veřejná
Festival ZUŠ Karlovarského kraje,
výstava prací výtvarných oborů
01.11.2016
trvá do 30.11.2016
16:00:00
(vernisáž)
Vstupní hala budovy A
úřadu Karl. kraje
veřejná
Festival ZUŠ Karlovarského kraje,
Večer tance (Taneční obory ZUŠ)
14.11.2016 19:00 Městské divadlo
Karlovy Vary
veřejná
Festival ZUŠ Karlovarského kraje,
Chvění slov (Dramatické obory ZUŠ)
15.11.2016 19:00 Městské divadlo
Karlovy Vary
veřejná
Festival ZUŠ Karlovarského kraje, Večer hudby (Hudební obory ZUŠ) 16.11.2016 19:00 Městské divadlo
Karlovy Vary
veřejná
Účast v soutěži městské knihovny pro vánoční jarmark listopad/prosinec
2016
průběžně Nejdek soutěž
Vystoupení sboru u rozsvěcení vánočního stromu 26.11.2016 17:00 Náměstí Karla IV. v Nejdku veřejná
Vánoční výstava prací žáků VO 01.12.2016 průběžně galerie ZUŠ veřejná
Interní koncert + schůze SRPDŠ 06.12.2016 16:30 sál ZUŠ Nejdek interní
Vystoupení na jarmarku 10.12.2016 10:00 Náměstí Karla IV. v Nejdku veřejná
Vystoupení žáků ZUŠ Nejdek na Vánočním koncertu v Johanngeorgenst. 02.12.2016 19:00 Johanngeorgenstadt veřejná
Vánoční koncert a výstava pro MŠ 13.12.2016 9:00 a 10:00 sál ZUŠ Nejdek uzavřená
Vánoční koncert a prezentace prací VO pro ZŠ Karlovarská 15.12.2016 11:00 kinosál Nejdek uzavřená
Vánoční koncert a prezentace prací VO pro veřejnost 15.12.2016 17:00 kinosál Nejdek veřejná
Vystoupení žáků HO pro ústav soc. péče v Rudné 20.12.2016 14:00 Nové Hamry uzavřená
Třídní přehrávky žáků HO leden/únor 2017
dle pozvánek
dle pozvánek sál ZUŠ interní
Účast v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek únor/březen 2017 bude upřesněno ZUŠ A. Dvořáka
K. Vary
soutěž
Okresní kola soutěží ZUŠ (kytara, klavír, orchestry, VO) únor/březen 2017 průběžně
soutěž
Koncert jazzové a populární hudby
a prezentace VO pro ZŠ náměstí
06.04.2017 10:00 kinosál Nejdek uzavřená
Koncert jazzové a populární hudby
a prezentace VO pro veřejnost
06.04.2017 17.00 kinosál Nejdek veřejná
Účast ve foto soutěži „Voda“ březen 2017
bude upřesněno
průběžně Litvínov soutěž
Účast žáků HO na akci ke dni učitelů březen 2017
bude upřesněno
bude upřesněno kinokavárna Nejdek uzavřená
Účast na soutěži Teplické flautohry březen 2017
bude upřesněno
bude upřesněno Teplice soutěž
Interní koncert/přehrávky duben 2017
bude upřesněno
17.00 sál ZUŠ interní
Krajská kola soutěží ZUŠ duben/květen 2017 průběžně
soutěž
Výstava prací žáků VO v galerii „Zelená sedma“ květen/červen
2017
průběžně kino Nejdek veřejná
Závěrečný koncert a prezentace VO pro ZŠ náměstí 30.05.2017 10:00 kinosál Nejdek uzavřená
Závěrečný koncert a prezentace VO pro veřejnost 30.05.2017 17.00 kinosál Nejdek veřejná
Výstava prací žáků VO ve výlohách městské knihovny květen 2017 průběžně městská knihovna Nejdek veřejná
Promenádní výstava květen/červen 2017 průběžně turistická stezka na Křižák, Nejdek veřejná
Koncert pro nejdecké MŠ 06.06.2017 9.00 a 10.00 sál ZUŠ Nejdek uzavřená
Vystoupení žáků HO pro domov Matyáš v Nejdku červen 2017
bude upřesněno
bude upřesněno Nejdek uzavřená
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ na Pouti dobré vůle v Nejdku 17.06.2017 bude upřesněno Náměstí Karla IV.
v Nejdku
veřejná
Vystoupení žáků HO pro ústav soc. péče v Rudné 27.06.2017 bude upřesněno Rudné uzavřená


Aktualizováno
06.09.2017
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz