Dvořákova, příspěvková organizace


   Mezinárodní vzdělávací program Evropské unie "COMENIUS"Logo programu SOCRATES

Comenius


     Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.
     Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.


Informace, fotky, dokumenty z realizace 3. projektu s názvem  "Riches Nature for Art" ( „Příroda je inspirace pro umění“) a také nejnovější práce žáků výtvarného oboru si můžete prohlédnout zde.

Vzdělávací program Evropské unie COMENIUS
  v Základní umělecké škole Nejdek - shrnutí.

 • Délka zapojení ZUŠ Nejdek do programu Comenius - 9 let
 • Za tuto dobu navštívilo ZUŠ Nejdek 37 pedagogů a 17 dětí z partnerských zemí.
 • Učitelé a děti ze ZUŠ Nejdek navštívili 12 partnerských zemí
 • Škola získala na dotacích EU kolem 1,300.000 Kč.


Počátky spolupráce: období 1999 – 2002

Projekt „HUG ME“ („Měj mě rád“)


     Základní umělecká škola Nejdek se k programu SOCRATES - COMENIUM připojila na jaře roku 1998. V dubnu 1998 navázala paní učitelka Jarmila Janků kontakt s našimi tehdejšími partnery z Finska, Rakouska a Francie a dohodla se s nimi na spolupráci. Tím začala naše šestiletá (prozatím) spolupráce se školami z evropských zemí.

     Tento první projekt trval tři roky, což je maximální délka po kteroul lze pracovat se stejnými partnery. Měl tři části s názvy „HUG ME“ („Měj mě rád“), „FACE YOUR FEARS“ („Čelit strachu“) a „HUMOR IN CHILDREN LIFE“ („Humor v životě dětí“). Během tříleté práce na tomto projektu vzniklo mnoho zajímavých a krásných výrobků např. mezinárodní kalendář, obrázkové knížky, dobrodružné video, mezinárodní putovní výstava a další. Učitelé z partnerských škol navštívili ČR a Nejdek a naopak naši učitelé a někteří žáci, pracující na projektu navštívili partnerské země a města.Účastníci projektu

Stát Škola Místo Partner/
koordinátor
Česká republika Základní umělecká škola Nejdek Jarmila Janků 
Petra Dohnalová
Finsko Siekkilän koulu Mikkeli Marja-Leena Bilund
hlavní koordinátor
Francie Ecole publique de Feins Feins Christine Lemarié
Rakousko Volksschule Übelbach Übelbach Horst DornerPrvní část projektu: "HUG ME" (Měj mě rád)

Trvání projektu: březen 1999 - únor 2000.

        Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo představit jednotlivé země pomocí dětské tvorby, dětským pohledem na svět. Jedna skupina dětí pracovala s různými typy materiálů ze kterých vytvářeli hračky, maňásky nebo nadpřirozené bytosti, typické pro jejich národ. Další skupina dětí tvořila látkové panáky a panenky, které oblékli do šatů které nosili, když byly malé. Také vyrobili knížku o svém životě z hračkou. Ve spolupráci se staršími žáky zdokumentovali dětské pokoje a místa, kde si nejraději hrají.

      Po schválení projektu "HUG ME" zástupci programu SOCRATES následovalo devět měsíců práce. Kromě výše uvedených činností měli děti možnost zdokonalit se v anglickém jazyce, naučit se pracovat s výpočetní technikou, posílat zprávy dětem z partnerských škol pomocí e-mailu atd. Práce na projektu vyvrcholila putovní výstavou prací dětí zúčastněných zemí, která byla slavnostně zahájena za účasti zahraničních partnerů v galerii ZUŠ Nejdek dne 30.11.1999. Výstava trvala do 3.12.1999. Poté byly všechny vystavované objekty zabaleny a odeslány do finského Mikkeli.

       Zahájení výstavy "HUG ME" v Mikkeli v lednu 2000 se za ZUŠ Nejdek zúčastnila pí.učitelka Dohnalová. Během února a března 2000 byla výstava postupně instalována ve Francii a v Rakousku.

Druhá část projektu: "FACE YOUR FEARS" (Čelit strachu)

Trvání projektu: březen 2000 - červen 2001.

       V minulém projektu pracovali děti s pozitivními pocity, ale život je také plný negativních jevů. Zlo a násilí je vždy přítomné mezi námi. Proto musíme pomoci našim dětem tyto negativní jevy překonat. Hlavní myšlenkou projektu je odhalit záporné pocity, dát dětem radu jak čelit strachu.

      Do tohoto projektu se zapojí také žáci hudebního oboru zejména při natáčení videoklipů v nichž se snaží hudbou vyjádřit charakter strašidelných postaviček, vytvářených žáky výtvarného oboru.

Výstupy projektu:

- dobrodružné video (Život v noci)

- divadlo (Strašidelná stvoření a hudba)

- fotografie (Stejné budovy a věci ve dne a v noci)


- studium a malování obrázků pohádkových nadpřirozených bytostí

- vytváření skulptur skřítků

Hledání pravdy o příčinách strachu. Porovnávání příčin strachu dětí v České republice, Finsku, Francii a Rakousku.

Hlavní výrobky:

Mezinárodní kalendář "FACE YOUR FEARS".
Obsah kalendáře - nejlepší snímky nebo obrázky vytvořené dětmi během projektu
Mezinárodní obrázková knížka s tématikou "Co nás (děti) straší".

Setkání partnerů ve Francii

       Ve dnech 27.9. až 1.10.2000 se uskutečnilo setkání všech partnerů, podílejících se na projektu "FACE YOUR FEARS" ve francouzském Feinsu. Za naši školu se setkání zúčastnila paní učitelka Jarmila Janků.


Třetí část projektu: "Humor v životě dětí"

Trvání projektu: září 2001 - červen 2002.

      Během měsíce března 2001 byl učitelkami výtvarného oboru Petrou Dohnalovou a Jarmilou Janků zpracován a po domluvě s ostatními partnery podán návrh na téma třetího roku práce v programu Socrates. Téma a název projektu je „Humor v životě dětí“ a jedním z hlavních výstupů by měla být stolní hra. Do července 2001 prošel návrh projektu schvalovacím řízením u národní i mezinárodní agentury SOCRATES, byl schválen a v září 2001 zároveň ze začátkem školního roku započal i poslední rok účasti naší základní umělecké školy v tomto programu. Poslední proto, že tři roky jsou maximální limit pro účast v programu SOCRATES - COMENIUS. V říjnu 2001 navštívily obě paní učitelky další z partnerských zemí, tentokrát Rakousko, kde se setkali s ostatními partnery a dojednaly podrobnosti projektu.

Návštěva rakouského Uebelbachu

     V rámci 3. projektu programu SOCRATES "Humor v životě dětí" navštívili paní učitelky J. Janků a P. Dohnalová ve dnech 24.10. až 28.10.2001 jeden z partnerských států - Rakousko, kde s ostatními partnery domlouvaly podrobnosti k tomuto projektu.

Akce, provázející program Socrates - Balónková akce

     Každý rok probíhají v zemích, zapojených do programu EU - SOCRATES - COMENIUS akce na podporu tohoto mezinárodního programu, které mají za úkol informovat o jeho aktivitách. V letošním roce je to projekt, navržený belgickou Národní agenturou programu EU SOCRATES, který má název „Comenius Week“ - „Týden programu COMENIUS. Ve dnech 26. - 30.11.2001 se uskuteční společné kulturní akce, které budou probíhat ve všech zúčastněných zemích. Jednou z akcí, které se účastní i ZUŠ Nejdek je „Balónková akce“, která proběhne ve všech zemích ve stejnou dobu, t.j. v úterý 27.11.2001 ve 12.00 hodin. Tato akce spočívá v tom, že děti ze škol, účastnících se projektu, napíší své vzkazy ostatním dětem na lístky, které budou uvázány na balónky naplněné héliem a tyto budou vypuštěny v určenou dobu do vzduchu. Naše ZUŠ oslovila obě nejdecké Základní školy a nabídla jim spoluúčast na této akci. Obě ZŠ pozvání přijaly takže bude v úterý ve 12.00 hod. vypuštěno do vzduchu kolem 250 balónků se vzkazy v angličtině a němčině. A nám nezbývá, než popřát jim, stejně jako všem dětem šťastný vítr.

     Poslední zpráva o osudu vypuštěných vzkazů: během měsíce ledna a února se ozvaly dětem dva nálezci z České republiky.

Výsledky třetího projektu - prezentace

       Hlavním produkten při realizaci třetího projektu byla mezinárodní stolní hra, při které se hráči zábavnou formou seznamují s významnými místy, památkami či aktivitami partnerských zemí.
Mimoto během práce na projektu vznikla celá řada velmi zajímavých prací, které byly na konci školního roku prezentovány v galerii ZUŠ během výstavy s názvem "Humor"

     Vzhledem k tomu, že pravidla mezinárodního vzdělávacího programu Socrates - Comenius umožňují spolupráci se stejnými partnery pouze po dobu tří let byla zároveň s koncem třetího projektu ukončena i spolupráce s partnery z Francie, Rakouska a Finska. 


Období 2002/2005: nový projekt, noví partneři


Projekt "Water, a source of life"     Jak bylo již uvedeno, pravidla mezinárodního vzdělávacího programu Socrates - Comenius umožňují spolupráci se stejnými partnery pouze po dobu tří let a proto byla zároveň s koncem třetího projektu ukončena i spolupráce s partnery z Francie, Rakouska a Finska.

Následovalo období hledání nových partnerů, zpracovávání nového projektu a následného schvalování národními i mezinárodními agenturami Socrates.

     Vše dopadlo dobře a tak od září roku 2002 pracují naši žáci na novém projektu s názvem "WATER, A SOURCE OF LIFE" ("Voda, pramen života"). Tentokrát se projektu mimo naší školy účastní partnerské školy z Řecka, Itálie, Norska, Belgie Španělska a Velké Británie.Naši partneři

Stát

Místo

Škola / webové stránky

Řecko

Mavrothalassa

Mavrothalassa Primary School

Italie

Neapol

Direzione Didattica Statale
Circolo Di Cimitile

Norsko

GJ Vik

Fredhaim school

Anglie

Swindon

Gorse Hill Junior School

Belgie

Antwerpen

Sint-Ludgardis Basisschool
http://www.stludgardisantwstad.be/

Španělsko

Zaragoza

Guillermo Fatás School


Informace o průběhu projektu

         "Voda, pramen života" je projekt maximálně zajímavý nejen vzhledem k důležitosti vody pro život, povodňovým událostem vČR, ale i pro výhodnou polohu našeho města u světových lázní Karlových Varů. V neposlední řadě je voda ve všech skupenstvích a podobách velkou inspirací našich i zahraničních žáků pro tvorbu výtvarnou i hudební. Je pro nás přínosné, že toto téma díky mezinárodní spolupráci přesahuje hranice školy, regionu i České republiky, že se můžeme spolupodílet a objevovat i zkoumat tak důležitou látku pro život společně se šesti dalšími školami v Evropě.

       Projekt začal pracovní schůzkou v řeckém městě Mavrothalassa, kde byla domluvena koncepce, způsob komunikace, vytvoření webových stránek a další organizační záležitosti. Zároveň byly vzájemně představeny jednotlivé školy a jejich výchovné systémy, zaměření, problémy, úspěchy.... Díky hostitelům jsme poznali i místa úzce s vodou spojená, historii a současnost oblasti Serres.

       Ve školách následovalo představování žáků pomocí e-mailových zpráv a dopisů. Naši žáci se naučili používat elektronickou poštu a posílali krátké životopisy doplněné kresbami. Během představování jednotlivých žáků jsme představili i jednotlivé třídy a jejich plošnou tvorbu. Žáci se učí svoje obrázky převést pomocí skeneru do počítače a dále je pak zpracovávají v programu Corel Photo-paint, učí se soubory formátovat, popř.vylepšit (posílají i fotodokumentaci prostorové tvorby – sochy ze sněhu... a vždy nejsou vhodné světelné podmínky pro focení), zmenšit a odeslat. V osnovách ZUŠ není prostor pro anglický jazyk, přesto se snažíme alespoň částečně ho používat. Pomocí krátkých zpráv informujeme všechny partnerské školy o projektovém dění i důležitém dění v Čechách.

       Během vyučování provádíme fotodokumentaci i videozáznamy. Video čtvrtletně partnerům posíláme. Fotky skenujeme a žáci je doplňují krátkým jednoduchým anglickým textem. Textové zprávy si žáci většinou připravují doma.

       Snažíme se s žáky v co možná nejširším rozsahu prozkoumat naše okolí i region. Chceme, aby měli vědomosti o historii, současnosti, fauně, floře, zdrojích vody i vodních dílech. Většinu nových informací i objevů se pak snažíme výtvarně zpracovat. Výuka je rozmanitá a současně postupně otvírá nové pohledy a způsoby práce v hodinách výtvarné výchovy. Je to zároveň i příprava na setkání se zástupci partnerských škol u nás.

       V rámci projektu jsme navázali kontakty s mnoha majiteli a řediteli jednotlivých lázeňských ústavů, žáci absolvovali lázeňské prohlídky i procedury, objevili cenné exponáty a obrazy (např. kaple uvnitř Vojenského lázeňského ústavu), navštívili karlovarské podzemí, kde rovněž kreslili. Spolupracujeme i s Pedagogickým centrem, které nám zprostředkovalo přednášku o karlovarských pověstech (Objevení karlovarských pramenů, Víla Ohře,...) Žáci nyní pověsti výtvarně zpracovávají a chtěli bychom je knižně vydat.

       Nyní máme v programu projektu „vodní experimenty“. Pokud podmínky dovolí, pracujeme venku a tvoříme ze sněhu (sochy a objekty z mokrého sněhu, stavby z vyřezaných ploten ledové vrstvy sněhu, kresby klacíky na tenké sněhové vrstvě, kresby botami na zasněženém ledu...)

       Spolupracujeme s muzeem, získáváme informace o použití vody při těžbě cínu a stříbra. Díky těmto surovinám byl Nejdek v minulosti královským městem a korunu i hornická kladiva má v městském znaku dodnes. Rozšiřujeme si znalosti o historii našeho města a s ním spojenou důležitost vody (v minulosti tu stála papírna, několik pil, pivovar...).

       Výtvarné práce i fotografie jsou vystavené ve školní galerii, která zároveň slouží i jako koncertní sál. Informace o projektu a fotografie pravidelně vystavujeme na našich webových stránkách. Žáci hudebního oboru se zabývají skladbami a písněmi inspirovanými vodou.

       Děti získávají informace o našem regionu a zároveň se učí o šesti evropských státech. Jsou informované o všech došlých zprávách, které si čtou a překládají. Tato forma komunikace má vynikající vliv na nenásilnou výuku cizí řeči a znalosti z historie i zeměpisu nabývají jasnější podobu.


Výstupy projektu:


 • téma lázně, výroba vlastních lázeňských pohárků, průvod v historických kostýmech, zdramatizování legend na základě získaných informací (muzeum, knihy).
 • spolupráce s řediteli lázeňských ústavů
 • výtvarné zpracování rostlin a větviček vodomilných rostlin (sítí, vrba...). Zmapování oblastí původního a současného osídlení s vodními zdroji
 • výroba „ručního papíru“ a tvorba knihy „Vodní projekt“, průzkum výroby papíru v Nejdku.
 • zpracování a porovnání hudebního a výtvarného umění inspirovaného vodou v jednotlivých státech
 • zhotovení a vydání knížek – leporel karlovarských pověstí v češtině, angličtině a němčině


Snažíme se, aby téma „Voda“ bylo zajímavé, poučné, zábavné a především dobrodružné. Přispělo i k chuti učit se anglicky, spolupracovat se žáky z evropských škol. Na partnerské schůzky chceme vyjet i s nejaktivnějšími žáky.Období 2005/2008:


Projekt č. 3 s názvem „Příroda je inspirace pro umění“
Šk. rok 2005/2006


První rok projektu „Příroda je inspirace pro umění“


Na projektu se podílejí tyto školy:

Název školy

Stát

Webová adresa školy

Základní umělecká škola Nejdek (koordinátor)

Česká republika

www.zusnejdek.cz

Prvé súkromné gymnázium Lučenec

Slovensko

http://www.sgymlc.sk

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 9, Sopot

Polsko

http://www.sp9.pl/

Glenboi Community Primary School,  Fernhill

Walles

 

Společné stránky projektu

http://www.natureart.sgymlc.sk

www.zusnejdek.czMezinárodní projekt se zdárně naplňuje.

     V týdnu 22.-28.10. uspořádala ZUŠ v Nejdku první schůzku nového projektu, kde spolu s kolegy z partnerských škol naplánovala tříletý nevšední výtvarný program. S chůzky, jejíž úkolem bylo také seznámit kolegy se zajímavostmi a přírodním bohatstvím našeho regionu , se zúčastnily i děti. Celkem 9 učitelů a 11 dětí z Walesu, Polska, Slovenska, Itálie spolu s 11 českými dětmi prožili všichni společně rušný týden, na poznání našeho kraje vskutku bohatý. Tisovská rozhledna Pajndl nám poskytla výhled do barevné krušnohorské krajiny, paní Dvořáčková poutavě vyprávěla o exponátech nejdeckého muzea. „Petr nebo Pavel“ zpříjemnili večer a předvedli, jakou muziku mají rádi především ti, co jim ještě nezevšednělo toulání po kopcích, lukách a lesích. Ve sklárně Moser jsme směli obdivovat nejen hutě s kouzelníky, kteří z dlouhých píšťal čarují skleněné baňky, ale i brusiče a rytce. Není vůbec jednoduché kotoučkem v průměru menším než je koruna vyrýt reliéf, mnozí si to už dovedou alespoň představit. Zrovna tak nás nadchla i výroba porcelánových výrobků. I my jsme si mohli díky vstřícnosti pana ředitele porcelánky Thun v Nové Roli ještě vlhký porcelán dotvořit. Prohlídka Karlových Varů, Lokte, Mariánských Lázní a hradu Seeberg již tradičně doplnila program.

      Naše nejdecké rodiny hostily děti z ciziny. Vznikla nová přátelství a velká snaha využít všechny znalosti cizích jazyků k dorozumění. Že to nebylo marné, dokazuje, že už žačky z Walesu našim děvčatům telefonovaly. Děti komunikují v angličtině a tak mezinárodní kontakt splnil očekávání. Děkujeme rodičům našich žáků za vlídné přijetí dětí z partnerských škol do rodin a péči o ně. 

Šk. rok 2006/2007:

Druhý rok projektu „Příroda je inspirace pro umění“


Podobně jako v minulém roce jsme se zaměřili na tvorbu z přírodnin, které jsou typické pro jednotlivá roční období. Vytváříme kolekci věcí, které byly v minulosti pouze z přírodního materiálu, ale dnes už se s nimi setkáme v novodobé formě. Soubor fotografií prací lidových řemeslníků přispívá k otevření otázky o lidové tvorbě a kýči. V odkazu „prezentace“ poukazujeme na zvláště jedinečné přírodní oblasti a památky, které jsou chráněné světovou organizací na ochranu památek UNESCO, ale i na ty, které jsou významné pro národ, region i město. Už jejich názvy lákají k návštěvě a vzbuzují zvědavost (Čertoryje, Sviní hnízdo, Růžový kopec, Mravenčí louka…). Žáci je ztvárnili podle své fantazie.

Nejen výtvarné, ale i hudební umění často vychází z přírody ať námětem, nebo výběrem materiálu pro zhotovení hudebních nástrojů. K tomuto tématu se na webu po prázdninách objeví fotografie postupu práce při výrobě houslí a kytar, který studenti viděli během exkurze v podniku STRUNAL v Lubech u Chebu. Slovenští partneři představí výrobu fujar. V rámci širokého tématu o hudební části školy připravily DVD se zpěvy a obrazy na téma příroda a soubor lidových písní. Díky sponzorskému daru firmy Witte Nejdek z nějž byla mimo jiné zakoupena také digitální kamera, se naše nejdecká škola pokouší o filmovou tvorbu. Opět společnou práci škol „najdi nebo vymysli a nafilmuj příběh, který se bude odehrávat ve vaší přírodě“ jsme tak mohli uskutečnit a díky velkému zájmu žáků v ní můžeme i nadále pokračovat a zpestřit tak hodiny předmětu „Akční tvorba“, které jsou součástí osnov pro výtvarný obor. Filmovou a hudební tvorbu na webových stránkách nenajdete, ale můžete ji shlédnout v rámci školních koncertů.

Během letošního školního roku navštívili někteří žáci a učitelé lázeňské město Sopoty v Polsku a město obklopené hrady - Lučenec na Slovensku. Partnerské schůzky s výměnou žáků jsou oproti minulým projektům uskutečňovány téměř při každé schůzce koordinátorů projektu. Jsou tak příležitostí pro získání nových poznatků, přátelství i pro posouzení a srovnání úrovně škol.

Naše žákyně Karin Schusterová o návštěvě v Polsku napsala:

            V Sopotech nás uvítaly hostitelské rodiny. Tento týden jsem prožila ve velmi dobré náladě. Nejčastěji si vzpomínám, jak jsme byli na velikém molu, zoologické zahradě, podmořském muzeu a na prohlídce parníku. Legrační mi přišel malý autobusík, kterým jezdili učitelé. Na prohlídce ve škole jsme se hodně dozvěděli. Překvapilo mě, že během vyučování jsou děti úplně zticha, ale o přestávce to tedy stojí za to. Také mají zvláštní třídy, ve kterých je 15-20 dětí. Jsou v nich děti, které mají problémy a postižení. Učí v nich 2 učitelé. Mají také výhodu, že mohou o přestávce ven. Na velké ploše mají koberce, lavičky a ohniště. Konají se tady i rodičovské schůzky. Tento týden byl opravdu moc hezký.Šk. rok 2007/2008:


Třetí rok projektu „Příroda je inspirace pro umění“


Během třetího roku byla stále hlavním tématem příroda příroda zasažená lidskou civilizací. Práce s přírodním materiálem se postupně přesunula i k výtvorům a objektům z materialů odpadních.


Zúčastněné školy připravily:

 • fotografie a dokumentaci okolí a oblast školy a sledovaly dění i zprávy z oblasti životního prostředí.

  Studenti tvořili:

 • fotografie, obrazy, videa, psali krátké literání práce – eseje, úvahy a básně s hlavním tématem "Ochrana přírody pro budoucnost". Diskutovali na téma 'co dělat s odpadem' o dopadu odpadu na lidstvo. Malovali obrazy jako varování pro další generace.

  Studenti dále:

 • Vyhledávali a sbírali rčení a přísloví o přírodě, která zpracovali do malých knížek.

 • Zabývali se významem reklamy pro lidstvo. Každým dnem jsou milióny lidí ovlivňovány novými kosmetickými přípravky a medikamenty... jsou to informace pravdivé nebo ne?! V obrazech byla použita antireklama jako reakce na všudypřítomnost reklam.

 • Velké plastiky z odpadu měly upoutat pozornost, ale i varovat svět.

 • Studenti měli šanci konfrontovat vlastní tvorbu (ve využití nových materiálů) s tvorbou profesionálních umělců 20. a 21. století (kapitoly z dějin umění).

 • Natočili nová videa – filmy na téma „odpad“.

 • K dalším tematům patřilo téma 'hudební nástroje', nejdříve lidové z partnerských oblastí z přírodního materiálu, potom i rytmické z materiálů odpadních, následoval studentský koncert z vlastních skladeb a písní.

 • Během práce byly realizovány soutěže a výstavy, výsledky byly představeny veřejnosti 


Aktivity partnerství:

Datum

Popis činnosti

Zapojené osoby

21.04.08


Project meeting, návštěva a poslech koncertu tradiční welšské hudby Cwmbach Choir, naše škola také zazpívala tradiční české písně.

J. Janků, P. Janků, M. Baumgartl, J. Volf,
B. Volfová, D. Kolaříková

22.04.08


Návštěva hradu Caerphilly a Blaenavon / velký důl / Výroba železa – muzeum, welšské kulturní dědictví.

Názorně představen dopad lidské činnosti na přírodu. (Celodenní výlet.)

J. Janků, P. Janků, M. Baumgartl, J. Volf,
B. Volfová, D. Kolaříková

23.04.08

Žáci se účastnili vyučování, učitelé sledovali výuku jako praxi. Krátký výlet do místních hor - místo po rekultivaci (20 let zde probíhala těžba uhlí).

J. Janků, P. Janků, M. Baumgartl, J. Volf,
B. Volfová, D. Kolaříková

23.04.08


Koncert pro partnery s programem všech partnerských škol – návštěva starosty a vysokých úředníků – setkání a diskuse o programu Comenius i o projektu.


23.04.08


Žáci navštívili klub mladých a zúčastnili se výtvarné dílny (malba na textil)


24.04.08

Návštěva moderního muzea – možnost pomocí digitálních programů aktivně hledat informace z oblastí vlastního zájmu. Prohlídka pobřeží u Swansee, překrásná přírodní rezervace.

Konečná projektová schůze, organizace důležitých termínů pro uzavření projektové práce, společný večer se zpěvem a výukou národních písní.

J. Janků, P. Janků, M. Baumgartl, J. Volf,
B. Volfová, D. Kolaříková


25.04.08

Přejezd do Birminghamu, návštěva muzea lodního transportu zboží vodním kanálem a mnoho továren v blízkosti městského centra z počátku 20. století – dnes ruiny.

J. Janků, P. Janků, M. Baumgartl, J. Volf,
B. Volfová, D. Kolaříková

02.06.08


Závěrečná projektová schůzka v České republice – v Teplicích Nad Metují – (Skalní formace – chráněná oblast), zbytky hradu Střmen.

J. Janků, P. Janků,M. Baumgartl, J. Ronešová, K. Roneš

6 učitelů z Walesu a Slovenska, 18 studentů

03.06.- 04.06.08


Kreslení, procházky, zpívání, soutěže mezi studenty – obrazy a fotky, sžití celé skupiny, rozmanitost národních zvyklostí a výměn.

J. Janků, P. Janků, M. Baumgartl, J. Ronešová, K. Roneš

6 učitelů z Walesu a Slovenska, 18 studentů

květen 08

Výtvarná soutěž ČR – Vítězství na krajské úrovni, postup do celostátního kola ve Šternberském klášteře.

J. Janků

červen 08

Výtvarná dílna ( i práce s deklasovanými materiály) ve firmě Witte Nejdek (sponzor školy a projektu).

J. Janků, M. Baumgartl

červen 08

Výtvarná výstava a koncert pro veřejnost "Příroda je inspirace pro umění""

všichni učitelé ZUŠ

červen 08

Den filmového představení - prezentace 20 filmů (CZ, SK, Wales, PL), které vznikly během tříletého projektu.

J. Janků

červen 08

Tři velké koncerty s výtvarnou prezentací projektové práce.

všichni učitelé ZUŠ


Učitelé i žáci se zúčastnili i projektových schůzek, učili se o kulturách a školském systému v partnerských zemích, vytvořili nová přátelství a posílili ta z předchozích projektových let.


Aktualizováno
20.12.2018
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz