Dvořákova, příspěvková organizace


  Plán práce


Plán práce na školní rok 2018/2019


Měsíční přehled aktivitSrpen 2018


1.

27.8., 10:00 hod.

Nástup pedagogických pracovníků do školy, příprava na nový školní rok

2.

28.8., 10:00 hod.

Zahajovací pedagogická rada

Září 2018


1.

3.9.

Zahájení školního roku 2018/2019, zápis žáků, domluva rozvrhu

2.

4.9.

Zahájení výuky

3.

průběžně

Výstava k výročí Křížové cesty a republiky

Říjen 2018


1.

Do 31.10.

Schválení pedg. radou a zveřejnění výroční zprávy za r. 2017/18.

2.

29. a 30.10.

Podzimní prázdniny

3.

průběžně

Účast v soutěži „Plníme dětské sny“, VO

Listopad 2018


1.

06.11., 10:00 hod.

Čtvrtletní pedagogická rada

2.

20.11., 16:30 hod.

Interní koncert (schůze SRPŠ)

3.

průběžně

Účast v tradiční výtvarné soutěži městské knihovny pro vánoční jarmark

Prosinec 2018


1.

průběžně

Inventarizace majetku dle pokynů zřizovatele

2.

termín bude upřesněn

Vánoční koncerty pro nejdecké MŠ

3.

termín bude upřesněn

Vystoupení sboru u rozsvěcení vánočního stromečku

4.

průběžně

Výstava k vánočnímu koncertu pro MŠ - sál ZUŠ

5.

termín bude upřesněn

Vystoupení žáků HO na jarmarku (pěvecký sbor)

6.

termín bude upřesněn

Vystoupení žáků HO pro ústav SP v Rudné

7.

18.12., 10:30 hod.

Vánoční koncert a prezentace VO pro ZŠ nám. Karla IV.

8.

18.12., 17:00 hod.

Vánoční koncert a prezentace VO pro veřejnost

9.

termín bude upřesněn

Vánoční koncert v Johanngeorgenstadtu (s partnerskou hudební školou)

10.

22.12. - 2.1.

Vánoční prázdniny

LEDEN 2019


1.

3.1.

Zahájení výuky po vánočních prázdninách

2.

15.1., 9:30 hod.

Pololetní pedagogická a klasifikační rada

3.

31.1.

Vydávání pololetního výpisu vysvědčení

4.

poslední týden

Pololetní přehrávky žáků hudebního oboru

Únor 2019


1.

1.2.

Pololetní prázdniny

2.

1. týden

Pololetní přehrávky žáků hudebního oboru

3.

18.2. - 24.2.

Jarní prázdniny

4.

bude upřesněno

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek

5.

průběžně

Okresní kola soutěží ZUŠ:

  • Hra na elektronické klávesové nástroje

  • Komorní hra s převahou dechových nástrojů

  • Soutěžní přehlídka pěveckých sborů

Březen 2019


1.

průběžně

Pokračování okresních kol soutěží ZUŠ

2.

termín bude upřesněn

Příprava dárků (žáci VO) a vystoupení žáků HO na setkání ke Dni učitelů

Duben 2019


1.

11.4., 10:30

Koncert jazzové a populární hudby a prezentace VO pro ZŠ Karlovarská.

2.

11.4., 17:00

Koncert jazzové a populární hudby a prezentace VO pro veřejnost

3.

16.4., 10:00

Pedagogická rada

4.

18. a 19.4.

Velikonoční prázdniny

4.

termín bude upřesněn

Interní koncert/třídní přehrávky

5.

průběžně

Krajská/oblastní kola soutěží

6.

termín bude upřesněn

Účast na soutěži Teplické flautohry (soutěž zobc. fl.)

Květen 2019


1.

28.5., 10:30

Závěrečný koncert a prezentace VO pro I. st. ZŠ náměstí

2.

28.5., 17:00

Závěrečný koncert a prezentace VO pro veřejnost

3.

průběžně

Krajská/oblastní kola soutěží

4.

průběžně

Výstava prací žáků VO ve fotogalerii Zelená sedma - kino Nejdek

5.

31.5. a 1.6.

ZUŠ Open 2019 - Výstava prací žáků VO, účast na dalších aktivitách

Červen 2019


1.

3. 6. – 7. 6.

Závěrečné a postupové zkoušky žáků hudebního oboru + HN

2.

11.6.

Závěrečné zkoušky + HN – náhradní termín záv. a post. zkoušek

3.

termín bude upřesněn

Koncerty pro nejdecké MŠ, nábor žáků

4.

termín bude upřesněn

Koncert žáků HO ZUŠ na nejdecké pouti

5.

10., 11. a 13.6.

Přijímací řízení (bude zrušena výuka)

6.

průběžně

Výstava VO v galerii „Zelená sedma“

7.

18.6., 9:30

Závěrečná pedagogická rada

8.

termín bude upřesněn

Vystoupení žáků HO pro ústav soc. péče v Rudné (dle požadavku)

9.

termín bude upřesněn

Vystoupení žáků HO pro domov „Matyáš“ (dle požadavku)

10.

průběžně

Výstava VO ve výlohách městské knihovny

11.

28. 6.

Vydávání vysvědčení. Ukončení školního roku.

12.

29.6. - 1.9.

Hlavní prázdniny
Aktualizováno
21.05.2019
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz