Dvořákova, příspěvková organizace


  Plán práce


Plán práce na školní rok 2016/2017


Měsíční přehled aktivitSrpen 2016


1.

25.8., 10:00 hod.

Nástup pedagogických pracovníků do školy, příprava na nový školní rok

2.

29.8., 10:00 hod.

Zahajovací pedagogická rada

Září 2016


1.

1.9.

Zahájení školního roku 2016/2017, zápis žáků, domluva rozvrhu

2.

2.9.

Zahájení výuky

3.

průběžně

Účast v soutěži „Plníme dětské sny“, VO

4.

9.9.

Vernisáž „Svět kostiček“

Říjen 2016


1.

Do 31.10.

Schválení pedg. radou a zveřejnění výroční zprávy za r. 2015/16.

2.

26. a 27.10.

Podzimní prázdniny

Listopad 2016


1.

08.11., 16:30 hod.

Interní koncert (schůze SRPŠ)

2.

15.11., 10:00 hod.

Čtvrtletní pedagogická rada

3.

průběžně

Účast v tradiční výtvarné soutěži městské knihovny pro vánoční jarmark

Prosinec 2016


1.

průběžně

Inventarizace majetku dle pokynů zřizovatele

2.

termín bude upřesněn

Vánoční koncerty pro nejdecké MŠ

3.

termín bude upřesněn

Vystoupení sboru u rozsvěcení vánočního stromečku

4.

průběžně

Výstava k vánočnímu koncertu pro MŠ - sál ZUŠ

5.

bude upřesněno

Vystoupení žáků HO na jarmarku (pěvecký sbor)

6.

bude upřesněno

Vystoupení žáků HO pro ústav SP v Rudné

7.

15.12., 10:00 hod.

Vánoční koncert a prezentace VO pro ZŠ Karlovarská.

8.

15.12., 17:00 hod.

Vánoční koncert a prezentace VO pro veřejnost

9.

termín bude upřesněn

Vánoční koncert v Johanngeorgenstadtu (s partnerskou hudební školou)

10.

23.12. - 2.1.

Vánoční prázdniny

LEDEN 2017


1.

3.1.

Zahájení výuky po vánočních prázdninách

2.

17.1., 9:30 hod.

Pololetní pedagogická a klasifikační rada

3.

31.1.

Vydávání pololetního výpisu vysvědčení

4.

poslední týden

Pololetní přehrávky žáků hudebního oboru

Únor 2017


1.

1. týden

Pololetní přehrávky žáků hudebního oboru

2.

3.2.,

Pololetní prázdniny

3.

6.2. - 12.2.

Jarní prázdniny

4.

bude upřesněno

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek

5.

průběžně

Okresní kola soutěží ZUŠ:

  • hra na klavír

  • hra na kytaru

  • jazzové soubory a ostatní orchestry

  • výtvarný obor

Březen 2017


1.

bude upřesněno

Účast VO ve foto soutěži " Voda" - Litvínov

2.

průběžně

Pokračování okresních kol soutěží ZUŠ

3.

termín bude upřesněn

Příprava dárků (žáci VO) a vystoupení žáků HO na setkání ke Dni učitelů

Duben 2017


1.

6.4., 10:00

Koncert jazzové a populární hudby a prezentace VO pro ZŠ náměstí.

2.

6.4., 17:00

Koncert jazzové a populární hudby a prezentace VO pro veřejnost

3.

13. a 14.4.

Velikonoční prázdniny

3.

18.4., 10:00

Pedagogická rada

4.

termín bude upřesněn

Interní koncert/třídní přehrávky

5.

průběžně

Krajská/oblastní kola soutěží

6.

termín bude upřesněn

Účast na soutěži Teplické flautohry (soutěž zobc. fl.)

Květen 2017


1.

30.5., 10:00

Závěrečný koncert a prezentace VO pro I. st. ZŠ náměstí

2.

30.5., 17:00

Závěrečný koncert a prezentace VO pro veřejnost v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open 2017 podporovaného nadací Magdalény Kožené

3.

průběžně

Krajská/oblastní kola soutěží

4.

průběžně

Výstava prací žáků VO ve fotogalerii Zelená sedma - kino Nejdek

Červen 2017


1.

5. 6. – 9. 6.

Závěrečné a postupové zkoušky žáků hudebního oboru + HN

2.

12.6.

Závěrečné zkoušky + HN – náhradní termín záv. a post. zkoušek

3.

bude upřesněno

Koncerty pro nejdecké MŠ, nábor žáků

4.

bude upřesněno

Koncert žáků HO ZUŠ na nejdecké pouti

5.

12., 13. a 15.6.

Přijímací řízení (bude zrušena výuka)

6.

průběžně

Výstava VO v galerii „Zelená sedma“

7.

20.6., 9:30

Závěrečná pedagogická rada

8.

bude upřesněno

Vystoupení žáků HO pro ústav soc. péče v Rudné

9.

bude upřesněno

Vystoupení žáků HO pro domov „Matyáš“

10.

průběžně

Výstava VO ve výlohách městské knihovny

11.

30. 6.

Vydávání vysvědčení. Ukončení školního roku.

12.

1.7. - 1.9.

Hlavní prázdniny
Aktualizováno
08.06.2017
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz