Dvořákova, příspěvková organizace


  Plán práce


Plán práce na školní rok 2017/2018


Měsíční přehled aktivitSrpen 2017


1.

28.8., 10:00 hod.

Nástup pedagogických pracovníků do školy, příprava na nový školní rok

2.

31.8., 10:00 hod.

Zahajovací pedagogická rada

Září 2017


1.

4.9.

Zahájení školního roku 2017/2018, zápis žáků, domluva rozvrhu

2.

4.9.

Zahájení výuky

3.

průběžně

Účast v soutěži „Plníme dětské sny“, VO

Říjen 2017


1.

Do 31.10.

Schválení pedg. radou a zveřejnění výroční zprávy za r. 2016/17.

2.

26. a 27.10.

Podzimní prázdniny

Listopad 2017


1.

07.11., 10:00 hod.

Čtvrtletní pedagogická rada

2.

21.11., 16:30 hod.

Interní koncert (schůze SRPŠ)

3.

průběžně

Účast v tradiční výtvarné soutěži městské knihovny pro vánoční jarmark

Prosinec 2017


1.

průběžně

Inventarizace majetku dle pokynů zřizovatele

2.

termín bude upřesněn

Vánoční koncerty pro nejdecké MŠ

3.

termín bude upřesněn

Vystoupení sboru u rozsvěcení vánočního stromečku

4.

průběžně

Výstava k vánočnímu koncertu pro MŠ - sál ZUŠ

5.

9.12., 10:00 hod.

Vystoupení žáků HO na Jarmarku (pěvecký sbor)

6.

bude upřesněno

Vystoupení žáků HO pro ústav SP v Rudné

7.

19.12., 10:00 hod.

Vánoční koncert a prezentace VO pro ZŠ nám. Karla IV.

8.

19.12., 17:00 hod.

Vánoční koncert a prezentace VO pro veřejnost

9.

termín bude upřesněn

Vánoční koncert v Johanngeorgenstadtu (s partnerskou hudební školou)

10.

23.12. - 2.1.

Vánoční prázdniny

LEDEN 2018


1.

3.1.

Zahájení výuky po vánočních prázdninách

2.

16.1., 9:30 hod.

Pololetní pedagogická a klasifikační rada

3.

31.1.

Vydávání pololetního výpisu vysvědčení

4.

poslední týden

Pololetní přehrávky žáků hudebního oboru

Únor 2018


1.

1. týden

Pololetní přehrávky žáků hudebního oboru

2.

2.2.

Pololetní prázdniny

3.

12.2. - 18.2.

Jarní prázdniny

4.

bude upřesněno

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek

5.

průběžně

Okresní kola soutěží ZUŠ:

- sólový a komorní zpěv

- hra na dechové nástroje

- hra na bicí nástroje

Březen 2018


1.

průběžně

Pokračování okresních kol soutěží ZUŠ

2.

termín bude upřesněn

Příprava dárků (žáci VO) a vystoupení žáků HO na setkání ke Dni učitelů

3.

29. a 30.3.

Velikonoční prázdniny

Duben 2018


1.

3.4., 10:00

Koncert jazzové a populární hudby a prezentace VO pro ZŠ Karlovarská.

2.

3.4., 17:00

Koncert jazzové a populární hudby a prezentace VO pro veřejnost

3.

17.4., 10:00

Pedagogická rada

4.

termín bude upřesněn

Interní koncert/třídní přehrávky

5.

průběžně

Krajská/oblastní kola soutěží

6.

termín bude upřesněn

Účast na soutěži Teplické flautohry (soutěž zobc. fl.)

Květen 2018


1.

24.5., 10:00

Závěrečný koncert a prezentace VO pro I. st. ZŠ náměstí

2.

24.5., 17:00

Závěrečný koncert a prezentace VO pro veřejnost v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open 2018 podporovaného nadací Magdalény Kožené

3.

průběžně

Krajská/oblastní kola soutěží

4.

průběžně

Výstava prací žáků VO ve fotogalerii Zelená sedma - kino Nejdek

Červen 2018


1.

4. 6. – 8. 6.

Závěrečné a postupové zkoušky žáků hudebního oboru + HN

2.

12.6.

Závěrečné zkoušky + HN – náhradní termín záv. a post. zkoušek

3.

bude upřesněno

Koncerty pro nejdecké MŠ, nábor žáků

4.

bude upřesněno

Koncert žáků HO ZUŠ na nejdecké pouti

5.

11., 12. a 14.6.

Přijímací řízení (bude zrušena výuka)

6.

průběžně

Výstava VO v galerii „Zelená sedma“

7.

19.6., 9:30

Závěrečná pedagogická rada

8.

bude upřesněno

Vystoupení žáků HO pro ústav soc. péče v Rudné

9.

bude upřesněno

Vystoupení žáků HO pro domov „Matyáš“ (dle požadavku)

10.

průběžně

Výstava VO ve výlohách městské knihovny

11.

29. 6.

Vydávání vysvědčení. Ukončení školního roku.

12.

2.7. - 31.8.

Hlavní prázdniny
Aktualizováno
23.05.2018
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz