Dvořákova, příspěvková organizace


   Školní vzdělávací program


Od 1.9.2012 vyučují všechny základní umělecké školy v České republice podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). Výuka podle ŠVP nabíhá postupně po ročnících s tím, že ve školním roce 2016/2017 je dle ŠVP vyučováno v přípravných, prvních, druhých, třetích a čtvrtých a pátých ročnících I. a II. stupně a studia pro dospělé. Výuka v ostatních ročnících pokračuje podle původních učebních osnov a plánů. Kompletní přechod na ŠVP bude ukončen po sedmi letech, to zn. ve školním roce 2018/2019.

Školní vzdělávací program ZUŠ Nejdek

Aktualizováno
21.05.2019
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz