5 května, 2021 admin

Přijímání žáků ke studiu v ZUŠ Nejdek

pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k mimořádným opatřením bude organizováno přijímací řízení pro zájemce o studium na ZUŠ Nejdek pro školní rok 2021/2022 takto:

Prvním krokem je podání přihlášky ke studiu – elektronicky. Formulář je dostupný na webových stránkách školy – https://zusnejdek.cz, po kliknutí na odkaz El. přihláška (čtvrtý odkaz v horním řádku).
V druhém kroku bude každý zájemce kontaktován a pozván k talentovým zkouškám. Termín bude stanoven podle epidemiologické situace.

Požadavky u talentových zkoušek:

Hudební obor:
– Zazpívat jednoduchou písničku
– Zopakovat (zazpívat) předehraný melodický motiv
– Zopakovat tleskáním jednoduchý rytmický útvar

Výtvarný obor:
– Namalovat obrázek dle zadaného tématu
– Přinést vlastní výtvarnou práci

Bližší informace o studiu na webových stránkách školy www.zusnejdek.cz, nebo na tel. 353 925 125.

S přáním stálého zdraví,

Karel Roneš – ředitel ZUŠ Nejdek