30 května, 2022 admin

ZUŠ OPEN 2022

Karlovy Vary

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká Magdalena Kožená, pod jejíž záštitou se konal již VI. ročník celostátního festivalu Základních uměleckých škol ZUŠ – OPEN. Nadační fond Magdaleny Kožené podporuje budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání. V rámci ZUŠ – OPEN se prohlubují vzájemné spolupráce uměleckých škol, navazují se partnerské projekty s profesionálními kulturními institucemi a výkonnými umělci, posiluje se podpora produkce škol ze strany krajů, měst a obcí.

25. května 2022 se od 15:00 do 18:00 konal pod patronací Karlovarského symfonického orchestru ZUŠ – OPEN Karlovarského kraje na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech. V hudebně-tanečním odpoledni reprezentoval ZUŠ Nejdek taneční orchestr STEAM pod vedením Karla Roneše. Na přípravě žáků se podíleli téměř všichni pedagogové (Miloš Baumgärtl, Jiřina Ronešová, Adéla Šindelová, Petra Meierová, František Nedvěd, Radoslav Šulc). Koncertu se zúčastnil i bývalý žák ZUŠ Štěpán Půta, premiéru měly v Karlových Varech zpěvačky Anežka Plasová a Kristýna Sekotová.

Všechny členy orchestru potěšil velký potlesk ze strany publika.

Karel Roneš – ředitel ZUŠ Nejdek