Vystoupení ZUŠ Nejdek ke Dni učitelů

7 dubna, 2024
Zveřejněno v Novinky
7 dubna, 2024 Karel Roneš

Vystoupení ZUŠ Nejdek ke Dni učitelů

Ve středu 28.března 2024 se v odpoledních hodinách prostory školní jídelny ZŠ na náměstí Karla IV. proměnily v improvizovaný koncertní sál a žáci pěveckého oddělení vystoupili v krátkém vystoupení pro nejdecké učitele. Po úvodním slovu paní starostky Ludmily Vocelkové a paní inženýrky Tauškové, vystoupil DPS PINOCCHIO a s radostnou interpretací zazpíval umělé písně v jednohlasé i vícehlasé úpravě. Sólo krásně zazpívala Marie Ivana Starostová. Velkým potleskem byla oceněna umělá píseň Leopolda Korbaře, kterou zazpívala talentovaná zpěvačka Ema Demeterová. Před publikum následně předstoupila starší žákyně Anna Zettlová s lidovou moravskou písní Stálosť v úpravě Leoše Janáčka a následně pěvecký sbor CANZONETTA, který zazpíval působivou skladbu klasického repertoáru se sólistkou Annou Zettlovou. Vystoupení bylo zakončeno veselou úpravou lidové písně ve dvojhlasé úpravě Komáři se ženili. Vystoupení žáků ocenilo publikum vřelým potleskem. Klavírní doprovod zajistila paní učitelka Bc. Lucie Patricie Komjátiová. Děkuji všem žákům, kteří reprezentovali ZUŠ a byť v menším počtu s velkým úspěchem přinesli pěkné chvíle pro přítomné publikum.

Jiřina Ronešová Dis., učitelka ZUŠ

FOTO:

Karel Roneš